Tasavvuf Düşüncesinin Oluşumu ve Kaynakları

Bu konferansta tasavvuf hayatı ve düşüncesinin oluşumuna Kur’an-ı Kerim ve Hadislerden, fiîlî sünnetten ve ashabın uygulamalarından örneklerle ışık tutulacak, tasavvuf düşüncesinin merkezini oluşturan varlık konusu, Allah-âlem / Allah-insan ilişkisi çerçevesinde kaynaklarıyla birlikte ele alınacaktır.

Konuşmacı. Prof. Dr. Reşat Öngören 
1963 yılında Ünye’de doğdu. Ocak 2001’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Kasım 2001’de Doçent, Kasım 2007’de de Profesör oldu. Halen aynı fakültede öğretim üyesi ve Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmekte olan Öngören’in sahasıyla ilgili yayımlanmış pek çok makalesi yanında Osmanlılar’da Tasavvuf: Anadolu’da Sûfîler Devlet ve Ulemâ (İz Yayıncılık, İstanbul 2000, 2003) ile Tarihte Bir Aydın Tarîkatı Zeynîler (İnsan Yayınları, İstanbul 2003) isimli kitapları bulunmaktadır.

Previous post:

Next post: